1X2 dag med tävlingar

idag har vi haft 1X2 frågor där frågorna består av att barnen får gissa vem av barnen på frågan är bäst på något (tex kan en fråga vara "vem är snabbast" då senare testas de tre barnen som var på denna i att vem som snabbast kan äta en godisrem) :)