1 X 2

Efter kvällsmaten gick vi en tipspromenad där vi fick gissa på till exempel vem som blåser bäst, vem som är närmast, vem som kan pricka bäst osv.

När alla gått färdigt var det upp till bevis och rättningen av våra tipsbrickor kunde börja.